Om Företaget

Företaget erbjuder sina tjänster till privata, offentliga och företagskunder och beroende på projektets arbetsvolym kan öka sin kapacitet snabbt tack vare pålitliga och skickliga medarbetare och samarbetspartner. 

Företaget utför arbeten med gedigen kunskap och personligt engagemang på ett fackmässigt sätt och i utlovad tid. 

Välutförda arbeten genom åren har gett företaget många nöjda kunder som återkommer ofta med nya uppdrag.

Företaget verkar huvudsakligen i Skåne, dock kan efter överenskommelse åta sig uppdrag i övriga delar av Sverige.

ANEWI Entreprenad AB har behörighet för utförande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets (BKR) branschregler för våtrum och är medlem i Plattsättnings Entreprenörers Riksförening (PER). 

Företagets medarbetare har genomgått utbildning i BAS P/BAS U.

Företaget innehar F-skattsedel och nödvändiga branschförsäkringar.